Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata
RECERCA
 
Al Grup Pere Mata entenem el procés de la recerca com l’activitat científica encaminada a respondre les preguntes que els nostres professionals es poden formular respecte a la causa de la malaltia, als seus processos de curar, prevenir o pal·liar, així com als processos de gestió dels propis serveis d’atenció a la Salut Mental.
 
La nostra missió és fomentar, organitzar i controlar l’activitat investigadora per tal d’aconseguir una recerca amb les següents característiques:
 
Qualitat que ha de ser reconeguda pels organismes reguladors externs.
Productivitat en forma de publicacions científiques i altres formats de divulgació.
Translacionalitat o aplicació dels resultats de la recerca.
 
Cartera de serveis
Funcionament de la Comissió clínica d’investigació del GPM
Gestió de la recerca
Suport metodològic a la recerca
L’Àrea de Recerca en la mesura dels recursos de que disposi ajudarà als professionals del HUP IPM que ho sol·licitin suport en:
Disseny d’estudis
Disseny de projectes i elaboració de memòries de projectes
Redacció i edició de manuscrits científics
Confecció de protocols clínics de recerca
Activitat de biobanc
Activitat de laboratori de recerca
Anàlisi estadística
 
Aquest suport es farà conjuntament i en coordinació amb els serveis i plataformes metodològiques de l’IISPV.
 
Suport a la Unitat Docent en temes de recerca
 
Grups de recerca
L’Àrea de recerca acull els grups de recerca que es configuren dins del HUP IPM independentment de si aquesta configuració es reconeguda o no a l’IISPV o en d’altres organitzacions externes.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES