Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Informació sobre els Serveis Residencials

 

Els Serveis d’acolliment residencial de Villablanca són serveis concertats amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris establerts a la legislació vigent sobre serveis socials.

Definició

Es tracta de serveis d’acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, que tenen una funció substitutòria de la llar, i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària per a persones amb discapacitat psíquica de diferents graus d’afectació que necessitin suport extens i generalitzat i/o que tinguin problemes de salut o de salut mental afegits. Aquests serveis es presten de forma personalitzada amb diferent intensitat de suport en atenció a la necessitat de la persona amb discapacitat, per tal d’afavorir la seva independència en l’entorn social, valorant tant aspectes d’habilitats i capacitats personals com els de les alteracions o trastorns de conducta.

Objectius generals

Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques, mitjançant un programa individual d’atenció (PIAI) dissenyat per l’equip tractant.
Proporcionar una bona qualitat de vida als residents i atendre totes les necessitats individualitzades de la persona, tenint cura dels tractaments corresponents.
Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Funcions del servei d'acolliment residencial

Allotjament, acolliment i convivència, manutenció, atenció i cura personal, atenció a la salut i seguretat personal a la llar, foment dels hàbits d’autonomia personal, convivència i foment de les relacions interpersonals i socials, foment de l’oci i del lleure, assessorament i supervisió, atenció conductual.

El centre ofereix tant els serveis bàsics establerts per la normativa vigent, com els opcionals -de forma directa o mitjançant els recursos de la comunitat-, que demandi voluntàriament tant la persona discapacitada com el seu representant legal. En tots els serveis oferts, es disposa tant del personal necessari com dels protocols i registres adients per donar una assistència de la major qualitat possible.

Per la qualitat del servei i la qualificació del personal es realitza formació permanent dels diferents professionals. Aquest programa comprèn tant la reflexió de la practica quotidiana, com la participació en activitats de formació, docència i recerca interna i externa, afavoreixen l’actualització de coneixements.


Programa assistencial

Les activitats programades tenen com a objectiu l’habilitació i/o rehabilitació dels usuaris en les seves vessants biològiques, psicològiques i socials com a persones integrades a la comunitat. La participació dels usuaris en les activitats dels diferents tallers programats vindrà determinada pel seu Pla d’atenció individualitzada (PIAI), en funció de les seves necessitats individuals.

El programa assistencial cobreix les següents àrees:

Funcionals i habilitats adaptatives.
Cognitives.
Emocionals.
Motores.
Ocupacionals.
Integració en la comunitat.

S’ofereix una àmplia selecció d’activitats, les quals varien segons les característiques de les persones ateses i els objectius assistencials. Entre altres destaquem les següents:

Tallers d’autonomia personal i domèstica (higiene, vestit, menjar, laborterapia)
Taller d’habilitats acadèmiques.
Taller d’expressió corporal i psicomotricitat.
Estimulació basal i multisensorial.
Taller de comunicació alternativa.
Taller de manualitats.
Taller ocupacional.
Grups de paraula.
Taller de cinema.
Musicoteràpia.
Teràpia aquàtica.
Teràpia assistida amb animals (hipoteràpia i canoteràpia)
Gimnàstica i esport de competició.
Programa de participació en les festes de la comunitat (Carnestoltes, Sant Jordi, etc.).
Programa Pas Lliure (programa d’atenció i suport al temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual que inclou: colònies, esports, excursions, esplai, visites culturals, platja, piscina...)
 
Serveis
 
Residència El Bosc (Villablanca): Residència per a 67 persones amb necessitats de suport extens i generalitzat amb un nivell de discapacitat intel·lectual greu i profund i greus problemes conductuals o trastorns generalitzats del desenvolupament.

Residència Maricel (Villablanca): Residència per a 125 persones amb discapacitat intel·lectual de qualsevol grau, tant amb suport extens com generalitzat.

Residència Marinada (Fundació Villablanca): Residència per a 74 persones de grans discapacitats intel·lectuals greus i profunds i/o trastorns generalitzats del desenvolupament, amb necessitats de suport extens i generalitzat.
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES