Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Treballa amb nosaltres

Nom
Email
Telèfon
Curriculum vitae
Carta de presentació
L’informem que Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, F.P. en virtut dels articles 4, 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada Llei, posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer amb dades de caràcter personal denominat fitxer de Recursos Humans, en el que s’integraran les seves dades, amb la finalitat de portar a terme els processos habituals de gestió de Currículums pels processos de selecció.

Els destinataris són els diversos departaments que formen l’entitat.

Implícitament, autoritza la cessió de les seves dades curriculars per part de Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, F.P. als sols efectes de poder participar en processos de selecció i d’acord amb el seu perfil professional, a les següents entitats: Institut Pere Mata, S.A.; Villablanca Social SAU.; Villablanca Serveis Assistencials, SAU.; Fundació Villablanca, F.P.; Fundació Pere Mata, F.P. i Pere Mata Social S.A.

Vostè és el/la responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i el RD 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de l’esmentada llei. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a:

Departament de Recursos Humans
Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre
Carrer Amèrica, 15
43870-AMPOSTA
rrhh@peremata.com

Així mateix li comuniquem, que si en el transcurs de sis mesos, no se’l/la crida/t per un procés de selecció, el seu currículum serà eliminat i les seves dades esborrades dels nostres arxius.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES